tarih : 2017 Saturday 02 Dec     |     şifre : 125

DİNİ LİDER EYALET TEMSİLCİSİ, TEBRİZ BELEDİYESİ ULUSLARARASI VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜNÜ TAKDİR ETTİ.


Hüccet ül-İslam Al-I Haşem Tebriz dini etkinlikler düzenleme merkezi yetkililerinden takdir etme töreninde,Tebriz belediyesi uluslararası ve halkla ilişkiler müdürü Miretimad Emadi'ye plaket vererek Tebriz belediyesinin Muharrem ve Safer aylarında gerçekleşen kapsamlı ve zengin içerikli işlerinden dolayı takdir etti.

Hüccet ül-İslam Al-I Haşem'in verdiği takdir levhasında Miretemad Emadi'ye hitaben şöyle yazılmıştır:  Hazreti Seyyid-i Şüheda'nın (a.s.) Aşura hareketi Emr-i bi'l ma'ruf ve nehy-i anil münker (İyiliği emretmek ve kötülükten men etmek), Peygamber efendimizin asıl İslamını ihya etmek ve Alevi vilayeti üzerine kurulu bir kültürel akımdır ki Ehl-i Beyt'e (a.s.) inananlarının omuzlarına ağır sorumluluk yüklemiştir. Seyyid-i Şüheda'nın (a.s) cephesini tanıyıp ,asırlar ve yüzyıllar boyunca kendisinin yanında durmak tarihi bir vazifedir ki Ehl-i Beyt yolunu ihya edip efkar,inanşlar ve içeriklerini garantiye alıp düşünce ve eylem sapmalarını önleyecektir.

Bu hedeflerin gerçekleşmesi için tüzel ve gerçek kişiler tarafından çabalar, masumlar'ın (a.s) kutsal zatlarının boynumuzdaki hakkını telafi etmek doğrultusunda bir adımdır. Bu kültür alanında faaliyet edenler tarafından telafinin örneklerinden biri Muharrem ve Sefer aylarında gerçekleşen Hazreti Seyyid-i Şüheda'nın matem törenlerinin gerçekleşmesidir. Bu vesileyle zatıaliniz ve mühterem meslektaşlarınzıın 1396 Hicri Şemsi senesi Muharrem ve Sefer aylarındaki değerli emeklerinizden dolayı teşekkür eder, yüce Allahdan başarılarınızın devamını temenni ediyorum.

Tebriz belediyesi halkla ve uluslararası ilişkiler genel müdürlüğü  Muharrem törenlerinde geniş katılım ve ortam yaratmak vesilesiyle Muharrem ve Sefer döneminde kültürel hazırlık ve kentsel bilgilendirmede etkin rol ifade etmiştir.PDF yazdır yazdır