Belediye başkanı hakkında

Tebriz Belediye Başkanı Özgeçmişi

Tebriz belediye meclisinin kararı ve Tebriz kaymakamının onayından sonra Doktor İrac Şehin Baher İran içişleri bakanı tarafından Tebriz belediye başkanı olarak  atandı. Kendisi bu vesileyle 56. Tebriz belediye başkanı olarak resmi şekilde işe başladı .

Doktor Şehin Baher 4. Tebriz belediye meclisi üyesi olarak 5. Meclis seçimlerinde oyunu 100% artırmayı başardı,aşağıda geçen kendisinin kısa özgeçmişidir .

Akademik ve profesyönel rütbeler

İnşaat mühendisliği lisansı 1995

Kentsel mühendislik yüksek lisansı 2001

Kentsel planlama ve coğrafya Doktora (Tez savunması aşamasında )

Birinci rütbe inşaat ve şehircilik mühendisi çalışma izni

Resmi yargı eksperi olarak çalışma izni 2002

Yönetim ve icra

Tebriz belediye meclisi inşaat ve gelişim komsiyonu başkanı

Doğu Azerbaycan eyaleti İnşaat Mühendisleri Odası başkanı (3 dönem )

Doğu Azerbaycan eyaleti resmi yargı eksperleri merkezi başkanı (2 dönem )

Yargı erki resmi uzmanları yüksek konseyi birinci eş başkanı

milli inşaat mühendisleri odası merkezi könseyi profesyonel şehircilik gurubu üyesi

Milli inşaat mühendisleri odası merkezi konseyi hukuk komsiyonu  üyesi

Tebriz belediye meclisi üyesi  

Doğu Azerbaycan eyaleti kentsel mühendisler derneği kurucu yönetim kurulu başkanı

Doğu Azerbaycan eyaleti resmi yargı eksperleri merkezi yönetim kurulu üyesi (2 dönem )

Doğu Azerbaycan eyaleti mühendisleri odası yönetim kurulu üyesi ( 5.ve 6. dönemler )

Basmınc belediye başkanı 2006-2010

2010 Tebriz örnek bölge belediye başkanı  

Mühendisler odasının eyalet 5. madde komsiyonu temsilcisi  

Eyalet Mühendisler Odası disiplin konseyi üyesi

Eyalet Mühendisler Odası hukuk komsiyonu  üyesi

Eyalet Mühendisler Odası yayım komsiyonu başkanı

Eyalet Mühendisler Odası profesyonel şehircilik kurulu üyesi

Eyalet Mühendisler Odası öğretim kurulu üyesi

Stratejik Tebriz şehir çevresi uygunlaştırma komitesi daimi üyesi

Doğu Azerbaycan eyaleti genç mühendisler derneği üyesi

Doğu Azerbaycan eyaleti kültürel miras kuruluşu teknik komite ana üyesi

Marand belediyesi şehircilik danışmanlığı 2002

Tebriz belediye meclisi üyeleri anlaşmalar kurulu uzman ve danışmanı 2003

Doğu Azerbaycan eyaleti yargı suç önleme dairesi başkanı danışmanlığı

Tebriz belediye meclisi soruşturma ve denetleme komisyonu üyeliği

Tebriz belediye meclisinin belediye teknik komitesi temsilciliği

Rekonstrüksiyon planlama komitesi ve deprem bölgelerinin restorasyon denetleme ve uygulama komitesi üyesi

Tebriz belediyesi 100.madde komsiyonunda Tebriz belediye meclisi temsilcisi

Tebriz belediye meclisinin, Tebriz belediyesi 55 maddenin 20 fıkrası komsiyonu temsilcisi

Tebriz belediye meclisi şehircilik komitesi başkan vekili

Tebriz belediye meclisinin belediye yüksek yatırım heyeti temsilcisi

Hayırsever konut inşaatcıları encümeni yönetim kurulu üyesi

Bilimsel ve profesyonel tecrübeler

Azad üniversitesi öğretim üyesi

Tebriz belediye meclisi araştırma projeleri inceleme komitesi üyesi

1.ulusal "şehir ortamında güvenlik ve suç önlemede yeni bir bakış" konferansı politika belirleme komitesi üyesi

4. İran mimari ve şehircilik kongresi bilim kurulu üyesi

"Payame Ark" dergisi yöneticisi

"Resmi uzman" dergisi yöneticisi

Sürdürülebilir kentsel gelişim ,inşaat ve mimarlık konferansı politika belirleme konseyi genel sekreteri - Son Bahar 2013

"Turizm çekicilik ve iticilikleri" bilimsel ve mesleki konferansı  hakemler ve bilim heyetleri üyesi

"İran'da Kentsel Yönetim Gelişimi" adlı makale sunumu - yayınevi: üniversite Akademik yayın  2005

"Kentsel Hizmetlerin Özelleştirilmesi ve Önundeki Zorluklar" adlı makale sunumu-yayın evi: şehirler ve halklar pofesyonel bilim seminarı Akademik yayın 2004

"Ulaşımın çevre ve insanlar üzerindeki etkileri" adlı makale sunumu-yayın evi: şehirler ve halklar pofesyonel bilim seminarı Akademik yayın 2004

"Depreme dayanıklılık incelemesi - Örnek olarak VAN,TÜRKIYE " adlı makalae sunumu - yayın evi: Mühendisler odası yayın 2004

Metro çalışmaları ilk etabı statüsü üzerinde yapılan araştırmalarda Sabzine Rah şirketi ile işbirliği yapma

Blediye meclisilerinin şehir yönetimi üzerindeki rolünü (örnek olarak Tebriz) inceleme – Master tezi

Eyaletin stratejik kentsel ve kırsal planlarının hazırlamasında işbirliği

Doğu Azerbaycan eyaleti inşaat mühendisleri odası araştırma projeleri bilimsel hakemi

" Değişkenler bağımlılık modeline dayanarak  belediye – belediye meclisi ilişkileri biçiminde kentsel yönetişim araştırmasi ( ornek olarak Tahran 18 bolge Belediyesi)" adlı makalae sunumu -  Uluslararasi İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Konferansi 2012

"Çevresel sürdürülebilir gelişim doğrultusunda CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) usulu ile yeşil alan (mahalle parkı) inceleme ve konum belirleme" adlı makale sunumu - Uluslararası İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Konferansi 2012

Dini lider tarafından tebliğ edilen pasif savunma alanında hükümet genel politikalarının şehirler mekansal ve kültürel yapı direnc oranındaki konumu