AMF

Asya Belediye Başkanı Forumu (AMF)
2007'de Asya Parlamentosu Meclisi (APA) Nihai Deklarasyonun 63. maddesinin hükümlerine dayanılarak Asya Belediye Başkanları Forumu (AMF) Sürdürülebilir barışın sağlanması, Asya şehirleri ve insanlar arasında yapıcı işbirliğinin teşvik edilmesi, Asya şehirleri arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm Asya şehirlerinin farklı ekonomik, sosyal, bilimsel ve teknolojik alanlarda sürdürülebilir kalkınması için gerekli zeminin sağlanması amacıyla ,oybirliği ile kurulmuştur.