(Sahib-el-emir Camii (Şah Tahmasb camii

Sahib-el-emir Camii (Şah Tahmasb camii)Historical period: Safavid era

Konum: Yeni darayi ve eski darayi caddeleri kavşağı

Sahib-el-Emir Camii Tebriz'in tarihi camilerinden biri ve Tebrizlilerin atalarının dini inancının sembolüdür, Şah Hasan kompleksine dini kimlik vermiştir .

Bu görkemli ve sağlam yapı, MS 984'te Safevi Kral birinci Tahmasb taradinfan inşa edilmiş ilk kraliyet camisidir.Caminin benzersiz bir kubbe ve iki minaresi vardır.Koridorun girişinde Safevi Dönemine ait iki mermer kemer bulunmaktadır .

Caminin ortasında, altında mezar bulunmayan tahta bir kutu vardır, Bu nedenle bina türbe değil de cami olarak kabul edilir .

Günümüzde cami, Şah Hasan kompleksinin tarihsel ve dini kimliğine katkıda bulunan Kur'an ve kaligrafi Müzesi olarak kullanılmaktadır .

Sahib-el-emir Camii 2001 yılında İran'ın ulusal eserler listesinde 4196 sayılı kayıt olarak tescil edilmiştir .