UCLG-MEWA


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölümü (UCLG-MEWA), Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimlerin dokuz bölgesel bölümünden biridir ve merkezi İstanbul'dadır .

UCLG Dünya Teşkilatı'nın, 2004 yılında Paris-Fransa'da yapılan Kuruluş Kongresi'nde kabul edilen Anatüzüğü'ne uygun olarak, (IULA-EMME – Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu Bölge Teşkilatı’nın devamı olan) Dünya Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (kısa adıyla UCLG-MEWA) Anatüzüğü, 5 Mayıs 2004 tarihinde, UCLG Kuruluş Kongresi ile eşzamanlı olarak yapılan UCLG-MEWA Kuruluş Kongresi sırasında kabul edilmiştir .

Vizyon

Dünya Teşkilatı’na paralel olarak, UCLG-MEWA’nın vizyonu :

Yerel yönetimler arasında ve dünya toplumu içinde, işbirliği yoluyla, yerel yönetimin değerlerini ,

amaçlarını ve çıkarlarını geliştirerek, demokratik yerel yönetimin dünya ölçeğinde birleşik sesi ve sözcüsü olmaktır .

Misyon

1.  Bölgede güçlü ve etkili demokratik yerel yönetimi hayata geçirmek ;

2.  Üyeler arasında birlik ve işbirliğini teşvik etmek ;

3.  Özellikle Birleşmiş Milletler ve bağlı kuruluşları başta olmak üzere, uluslararası toplulukta yerel yönetimlerin güçlü politik temsilini güvenceye almak ;

4.  Yerel yönetimlere yönelik olarak bölgede ve dünya ölçeğinde bilgilendirme ve ana bilgi kaynağı olmak ;

5.  Özgür ve özerk yerel yönetimler ve onların ulusal birliklerinin kurulması ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla bölgede ve dünya ölçeğinde eğitim, bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirme kaynağı olmak ;

6.  İyi yönetişim, sürdürülebilirlik ve toplumsal kapsama ilkelerine dayanarak toplum için ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki gelişim ve çevresel kalkınmayı sağlamak ;

7.  Irk ve cinsiyet eşitliğini teşvik etmek, uluslararası yasalara aykırı ve/veya teşkilatın temel kural ve değerlerine ters düşen ayrımcılığın tüm biçimlerine karşı mücadele etmek ;

8.  Yönetişimin yerel alanlarındaki farklılıkların birleşimini ve işlevselliğini yansıtan güçlü bir demokratik teşkilat olmak ;

9.  Yerel yönetimler ve onların birlikleri arasında desantralize ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek ;

10.  Halklar arasında dostluk ve karşılıklı öğrenmeyi sağlayıcı araçlar olarak kardeş şehir uygulamalarını ve ortaklıkları hayata geçirmek ;

11.  Dünya Teşkilatı’nın misyonu, değerleri ve amaçları çerçevesinde politika oluşturmak, program ve girişimleri geliştirmek ve Teşkilatın temel kuralları içinde uygulamayı sağlayacak uygun araçları seçmek