Halat puşan kulesi

Halat puşan kulesi
Tarihsel dönem: Safevi devleti
Konum: Karkaj köyü, Basmenc

Bir kule olarak bilinen Halat puşan yapısı şehrin Safevi dönemine ait tarihi özelliklerinden biridir.
Devlet yöneticileri tarafından Kaçar prensinin valilere kaftan, rütbe işaretleri  ve hediye bahşı ve atamalar gibi bazı törenler için kullanılmıştır.
Halat puşan kulesi, tarihi mimari öneminden dolayı İran'ın ulusal eserler listesine kaydedilmiştir.
Halat puşan kulesi
Tarihsel dönem: Safevi devleti
Konum: Karkaj köyü, Basmenc

Bir kule olarak bilinen Halat puşan yapısı şehrin Safevi dönemine ait tarihi özelliklerinden biridir.
Devlet yöneticileri tarafından Kaçar prensinin valilere kaftan, rütbe işaretleri  ve hediye bahşı ve atamalar gibi bazı törenler için kullanılmıştır.
Halat puşan kulesi, tarihi mimari öneminden dolayı İran'ın ulusal eserler listesine kaydedilmiştir.

Halat puşan kulesi
Tarihsel dönem: Safevi devleti
Konum: Karkaj köyü, Basmenc

Bir kule olarak bilinen Halat puşan yapısı şehrin Safevi dönemine ait tarihi özelliklerinden biridir.
Devlet yöneticileri tarafından Kaçar prensinin valilere kaftan, rütbe işaretleri  ve hediye bahşı ve atamalar gibi bazı törenler için kullanılmıştır.
Halat puşan kulesi, tarihi mimari öneminden dolayı İran'ın ulusal eserler listesine kaydedilmiştir.

Halat puşan kulesi

Tarihsel dönem: Safevi devleti

Konum: Karkaj köyü, Basmenc

Bir kule olarak bilinen Halat puşan yapısı şehrin Safevi dönemine ait tarihi özelliklerinden biridir .

Devlet yöneticileri tarafından Kaçar prensinin valilere kaftan, rütbe işaretleri  ve hediye bahşı ve atamalar gibi bazı törenler için kullanılmıştır .

Halat puşan kulesi, tarihi mimari öneminden dolayı İran'ın ulusal eserler listesine kaydedilmiştir .