Din ve dil

Tebriz'de konuşulan başlıca dil, modern Türk lehçeleri ile karşılıklı anlaşılır olan Türkçe bir dil olan Azerice (Azerbaycan halkı ona Turku veya Türk dili diyor) 'dır. İran'ın diğer bölgeleri gibi resmi dil Farsça dır ve bölgede yaşayan vatandaşların çoğu İran'ın resmi dili ve eğitim dili olan Farsçayı, profesyonel derecede bilmektedır. Azeri dışında, Ermenice konuşan kayda değer bir azınlık var .

1501'de Tabriz'de taç giydikten sonra, Şah İsmail Safavi, İran'da ve tabii ki Tebriz'de Şia İslam'ın mezhepi İsnaaşeriyye,yi kabul gören tek mezhep ilan etti. Şu anda, insanların çoğunluğu Şii İslam'ın takipçisi dir. Şehrin Hıristiyanlığı takip eden görünür bir Ermeni azınlığı var .

Tebriz, birçok İranlı yazar, şair ve aydınlatma hareketlerinin evidir .

Eskiden beri  kent, dönemsel toplantılar organize ederek şairleri ve yazarları destekledi.Uzun tarihi boyunca birçok tanınmış İranlı yazar ve şairin ikametgahıydı.Liste eski zamanlard Mevlana Celaleddin-i Rumi, Ebu Mansur Katran-ı Tebrizi, Hakani'den başlayıp son yıllarda Samed Behrengi, Gholam-Hossein Sa'edi ve Parvin E'tesami ye kadar gelir.Ünlü İranlı Azeri şairi Muhammed-Hossein Şahriar Tebriz'de yaşımıştır .

İran'ın en iyi şair ve yazarlarından bazılarının eserlerini izleyerek, Tebriz Farsça edebiyatta da özel bir yere sahip olmuştur .

İlhanlılar, Kara Koyunlu ve Safevi döneminde "Tabriz tarzı" resim şekillenmiştir. Resimler 14. yüzyıla kadar uzanır ve Çin resimlerinden önemli etkilenme görulur .

Yıllarca boyunca Tebriz, ünlü İran minyatür resim okulunun merkezi haline geldi .

Safevi döneminde "Tebriz tarzı" resmin büyüleyici bir kurgu şeklinde tanımlaması Orhan Pamuk tarafından Benim Adım Kırmızı eserinde yapılmıştır .

İran'da Tebriz icatları nedeniyle "İlkler" kenti olarak bilinir ve bir çok yenilikler İran'da ilk kez Tebriz'de başlamıştır .

İlk matbaa, kütüphane, sinema, anaokulu , okul, işitme ve konuşma engellileri okulu, modern sikke, fatura, ticaret odası, belediye, telefon, enerji santrali, itfaiye, ... Tebriz'de yapıldı ve Tebriz üniversitesi Tahran Üniversitesi'nden sonra İran'da ikinci en eski üniversitedir .