Kültür

Nevruz

Nevruz

 (yenigün) İran takviminin ilk günüveeskiçağlardankalmaeskibirkutlamaolup İran yeniyılı'naatıftabulunarakİran'ındörtbiryanındakutlanmaktadır.Nevruzİran'daveAfganistanyeniyılın ilk günüvebazıbaşkaülkelerde de tatilbirgündür.

Azerbaycancumhuriyetiönerisinegöre, BM'nin 2010'daki genelkurulu, 21 Mart'ı, 300milyondanfazlainsantarafındankutlananPerskökenliNevruzuluslararasıbirgünolarakonayladı.Bundanönce, UNESCO'nuninsanlıkmanevimiraslistesine kaydedilmişdi.27 Mart 2010 tarihinde, İran'ınbaşkentiTahran'da ilk uluslararasıNevruzfestivalidüzenlendivebuşehir, Nevruzmerkeziolarakatandı.

 

 

Çarşambasuri


Yilin son Çarşambaakşamındanbiröncekigecedevamedenbirbaşka İran kültüreltörenine, ChaharshanbeSuridenir. Suribayram, birPerspartisiya da ateştörenianlamınagelir. Zerdüştçılığadayananbugeleneksel festival, ışığın (iyi) karanlığın (kötü) üzerinezaferinikutlamadır.İnsanlargeceninbaşındansabahgüneşyükselişinekadarateşyakarlarveüzerineatlarlarve “Sarılığımsana (yangın) vekırmızılığınbenimiçin "anlamınagelenaşağıdakigibibirşiirsöylerler:

“Zardi- ye man az (ane) to, sorkhi-ye to az (ane) man, “

BaşkabirdeyişleBenimsolgunluğum(hastalığım) sana (ateş), seniniçingücün (sağlığın) bana.

KısacaÇarşambasuriİran'daçoğuinsantarafındankutlananvedinikökeniolmayanbirkarnaval dır.

SizdahBedar

YeniYıl'ın 13. GünüFestivaliSizdahbedarolarakadlandırılmıştır. SizdahBedar, İran takvimindebirtatilvedoğagünüdür.Bazılarıdoğayagidipvepiknikyapmanın, 13 sayısıileilişkiliolduğuna, kötüşansasahipolmamakiçinolduğunainanıyorlar. Bunuispatlamakiçinherhangibirtarihselkanıtyok.Bugün, Nevruzpartilerin son günüdür.Muharremyası


MuharremYası, İslam takviminin ilk ayındagerçekleşirveŞiiİslam'daönemlibiryastutmazamanıdır.İşbuyastörenineMuharrem'inanısıda denilir.

Irak'taKerbela'dagerçekleşenbirsavaşınsonucuolarak, İmam Hüseyinvesehabesininşehitolmasınedeniylegerçekleşir.Yastutmaksadecebuaydabitmez.


İmam Hüseyinİbni Ali veonuntakipçileriiçinYastutmakMuharrem'inbaşlangıcındanbuyanabaşlıyorveAşuraöğleninde (onuncugününde)
en yükseknoktasınaulaşıyor.

Like Shia, setting up this festival is also popular among non-Muslim countries like India, Jamaicahas and Christian people in Iran has especial point of view.

Şiimüslümanlargibibufestivalinkurulması,HindistanveJamaikagibigayrimüslimülkelerinyanısıraİran'dayaşıyanHıristiyanlararasındadayaygındır.Yastörenleriher yıltutulmaktadır.