tarih : 2017 Monday 04 Sep     |     şifre : 60

Azerbaycan medya heyetinin Tebriz ziyareti özeti (ilk gün)Son aylarda komşu ve dost ülkelerden basın mensubu heyetlerin Tebrize girişi belediyenin uluslararası çabaları ve medya alanındaki faaliyeti sayesinde gerçekleşmişdir ve Tebriz 2018'i uluslar arası bir etkinlik yapma ve buna tabi olarak Tebriz şehrini bölgede ciddi sayıda turist maksadı olan bir şehir haline getirmek doğrultusunda ciddi iradenin göstergesidir.Baku şehri medya heyeti geziside belediyenin bu hareketinin devamında ve ilk günlerde itibaren olumlu etkilerle gerçekleşmiştir.

Tebriz belediye başkan vekili mühendis İshaki,belediye meclis başkanı doktor Şakur Ekber nejad ve meclis üyesi doktor Sait Niku Hislet olmak üzre ilin ve şehrin yüksek rütbeli müdürlerinin bu heyetle görüsmeleri Tebriz belediyesinin 2018 etlkinliğinin uluslararası medya reklamına verdiği değerin bir götercesidir.

Mühendis İshaki iki şehrin ortak kültürel ve tarihi geçmişinin medya alanında işbirliği için bir fırsat olduğunu dile getirdi ve şöyle dedi: Tebriz 2018 de ve Bakü ise 2019 da İslam ülkeleri turizm başkentleri olacaklar ve bu nedenle iki tarafın basın mensubları kültürel elçi rolu ifade etmelidir. Kendisi kültürel ve sosyel bağlar  nedeniyle iki ülke arasındaki vatandaşlık ilişkilerinin daha da arta bileceğini dile getirdi.

Muhammed Hüseyin İshaki şöyle dedi: günlük hayatda en önemli sosyel yöonelimler medyanın etkisi altında alınmaktadır. Tebriz ve Azerbaycan medyası coğrafya ve din iştiraklarını göz önünde bulundurarak karşılıklı olarak birbirlerini guçlendirme doğrultusunda yol almalıdır ve vatandaşları ortak hedefe odaklamalıdır. 

Tebriz belediyesi başkan vekili Tebriz medyasının entegre olarak “Tebriz 2018”in hedeflerini takib etdiğini söyledi ve Azerbaycan Türkçesi olmak uzere beş dilde yayın yapıp sosyal ve inşaat ile ilgili alanları kaplayan Tebriz belediyesi medyasının ekstra bir potansiyel olduğunu belirtti.
 


 

Halk devlet gazetesi genel müdürü Tahir Rustemov bu görüşmede Tebriz belediyesine misafirperverliği nedeniyle teşekkür etti ve Bakü medya heyetinin tutkuyla Tebrizde bulunduğunu ve şehir müdürleri ile görüsmelerinde medya sahasında ve kültürel işbirliğini artırma hedefli çözümlere  ulaşmya  azimli olduğunu belirtti. Kendisi ustad Şehriyarın Haydarbaba şiirinin Azerbaycan cumhuriyetinin en güzel halk şiirlerinden olduğunu ve Tebriz belediyesi tarihi koşkünün ülkelerinde bir çok kitabı suülediğini bütün bunların Tebrizin Azerbaycan halkı arasındaki özel konumunu belirtdiğini dile getirdi. Rustemov Tebriz 2018in iki ulke için ortak onur olduğunu ve bu etkinlik için olumlu rol ifade etmek amacıyla Azerbaycan basın mensublarının ellerinden gelen herşeyi yapacaklarını bildirdi.


Belediye meclis başkanı Şakur Ekber nejad bu görüşme esnasında basın mensubları ve bilgilendirme birimleri pratik düşünceleri icra ederek tarafların kültür ve turizm ilişkileri alanında fırsat yarada bilirler diye konuşdu.

Kendisi iki ülkenin ilişkilerinin genişletilmesinde tarihi,kültürel ve politik geçmişi nedeniyle Tebrizin ideal eksen olduğunu ekledi.

Kendisi uluslararası alanda ilişkilerin belediyeler için daha kolay olduğunu ve bu fırsatın kültürel guruplar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini soyledi.

Celsenin devamında Tebriz şehir meclisi kültürel ve sosyal komisiyonu üyesi Said Nikuhislet iki kardeş ve dost şehir olarak Tebriz ve Bakünün kütürel alanların karşılıklı gelişiminde önemli rol ifade ede bileceklerinden söz etti.

Kendisi son yıllarda bilim ve spor alanlarında Azerbaycan cumhuriyetinin ilerlemelerine şahit olduğunu ve bu mesele ile gurur duyduğunu ekledi.

Nikuhislet ortak beğeni ve dil nedeniyle iki ülkenin medyasının turizm potansiyellerini tanıtma doğrultusunda önemli rol ifade ede bileceğini dile getirdi .

Kendisi Tebriz belediye meclisinin Tebrizin ilerlemesi doğrultusunda olan tüm hareketleri desteklediğini söyledi.


Bakü heyeti tarihi belediye köşkünü,Haydarzade Evi, Tebriz kapalı çarşısı ve Azerbaycan müzesini gezdi ve gece gerçekleşen şiir toplantısına katıldı.

Haydarzade evi ziyareti esnasında doğu Azerbaycan kütürel miras,el sanatları ve turizm organizasyonu başkanı Tebriz ve

Azerbaycan cumhuriyeti arasındaki kültürel ortaklıklara işaret etti ve Tebriz 2018'i kültürel etkileşimi derinleştirmek için değerli bir fırsat olarak saydı.

Morteza Abdar 31 Ağustos Perşembe günü sözlerine şöyle devam etti :Turizm alanında Azerbaycan cumhuriyetinin son yıllardaki göz alıcı ilerlemesi nedeniyle bu ulkenin meydası Tebriz 2018’in tanıtımı doğrultusunda etkili rol ifade ede bilir ve 2019da islam dunyası turizm başkenti olarak eçilmiş olan Bakü içinde aynı rolu Tebriz ve il medyaları ifade edip tanıtım yapa bilirler.

رضا عالش‌زاده
yazılmış ...de   2017 Monday 04 Sep  saat     tarafından   رضا عالش‌زاده   
incelenmiş در *** saat tarafından
PDF yazdır geri dönüş
görüşleriniz :