tarih : 2018 Tuesday 27 Feb     |     şifre : 184

Gecekondu Alanları Dönüşümü Doğrultusunda Tebriz Belediyesi ve Devletin KararlılığıTebriz belediye başkanı Kuzupars şirketi yönetim kurulu ile yaptığı görüşmede devlet ve Tebriz belediyesinin verimsiz kentsel dokuların gelişimini masaya yatırdı.

Kendisi bu görüşmede devlet ve belediyenin gecekondu sorununu çözmekte ortak iradeye sahip olduğunu söyledi ve Tebriz belediyesinin bedava inşaat ruhsatı vermek gibi teşvikler sağladığını ve devletin iki yönerge kapsamında avantajlar oluşturduğunu ilan etti.

Kendisi benzer yatırımların en zor kısmı olan sahiplenmenin devlet tarafından arsa sağlanarak çözüldüğünü kolaylaştırıldığını söyledi ve bu vesileyle yatırımcı gücünü projenin operasyonel aşamalarına odaklaya bilecektir.

Baher devlet tarafından sağlanan bir diğer teşvik olarak verimsiz bölgelerde konut kredilerinin faizinin indirimi olarak saydı ve bu iki teşviğin devlet adamlarıyle çoğu toplantılar ve görüşmeler neticesinde sağlandığını ilan etti.

Tebriz belediye başkanı sözlerinin sonunda şehrin hava durumundan mütevellit ideal inşaat zamanı kısıtlılığı nedeniyle en kısa zamanda calışmaların başlamasını ümit etti.

Kuzupars şirketi yürütme heyeti başkanı Doğan Kubilay bu görüşmede Tebriz belediyesinin gecekondu bölgeleri hakkındaki hassasiyetini değerli saydı ve şöyle dedi: günümüzde belediyeler yıpranmış yerleşimler ve gecekondu dokusunu katılımcı ve bilimsel başarılı modeller vesilesiyle çözmekteler. Ankara ve İstanbulda başarılı projelere imza atmış olan Kuzupars toplu konut inşaatı alanında en tecrübeli şirketlerden birdiri.

Kendisi gerekli yasal şartlar sağlandıktan hemen sonra Tebriz gecekondu dokusunda yürütme programlarının başlayacağını söyledi ve şirketinin çalışma sistemi kapsamında zaman kısıtlılığının anlam ifade etmediğini, hızlı bir şekilde projeyi başlamaya hazır olduklarını ekledi.
رضا عالش‌زاده
yazılmış ...de   2018 Tuesday 27 Feb  saat     tarafından   رضا عالش‌زاده   
incelenmiş در *** saat tarafından
PDF yazdır geri dönüş
görüşleriniz :